องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ย. 2566 ]20
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]15
4 ประกาศราคากลาง [ 1 พ.ย. 2566 ]14
5 ประกาศราคากลาง [ 1 พ.ย. 2566 ]15
6 ประกาศประชาสัมพันธ์แจังกำหนดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]3
7 ประชาสัมพันธ์แจังกำหนดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]5
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ต.ค. 2566 ]42
9 ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]24
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]86
11 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]25
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]41
13 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]40
14 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 21 มี.ค. 2566 ]52
15 แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)และผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]40
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2525 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ [ 13 มี.ค. 2566 ]37
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]64
18 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลบะ [ 17 ต.ค. 2565 ]91
19 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]22
20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตามประกาศ ประจำปี2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10