องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลู...
<<
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

 

การใช้บริการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554