องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัย...
   

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2...

  กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2564
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบะจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2564

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำอง...
   

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 10-12  ...

  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายู ปีงบประมาณ 2564
   

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายู ปีงบประมาณ 2564

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554
<<
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

 

การใช้บริการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้