องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่...
  ส่งมอบตู้ราชสีห์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
โทร/โทรสาร 044-591050
E- mail: Oฺbtba80@gmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign