องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
  โครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ...[วันที่ 2015-09-30][ผู้อ่าน 886]
 
  ประกาศเเจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในเขตพ...[วันที่ 2015-09-03][ผู้อ่าน 43]
 
  ประกาศเตือนสภาวะฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่ตำบลบะ[วันที่ 2015-09-02][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา มหามงคล[วันที่ 2015-08-12][ผู้อ่าน 857]
 
  การประชุมสภาตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558[วันที่ 2015-08-11][ผู้อ่าน 596]
 
  โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ใน...[วันที่ 2015-08-06][ผู้อ่าน 827]
 
  กิจกรรมปกป้องสถาบัน ร่วมเคารพธงชาติ[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 706]
 
  ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาและฟื้นฟู บ...[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 718]
 
  กิจกรรมปกป้องสถาบัน ร่วมเคารพธงชาติ องค์การบริหารส...[วันที่ 2015-06-29][ผู้อ่าน 41]
 
  ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ณ อำเภอท่าตูม จัง...[วันที่ 2015-06-26][ผู้อ่าน 867]
 
  เกิดวาตภัย(พายุฤดูร้อน) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส...[วันที่ 2014-04-23][ผู้อ่าน 959]
 
  โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2556[วันที่ 2014-04-02][ผู้อ่าน 27]
 

หน้า 1|2|3