องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำอง...[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายู ปีงบประมาณ 2564[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการถวายเพลเข้าพรรษา วัดป่าโพธิธรรม ปี2563[วันที่ 2020-12-16][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมอบรมปลูกต้นไม้[วันที่ 2020-09-23][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการถวายเพลเข้าพรรษา วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง ป...[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ...[วันที่ 2015-09-30][ผู้อ่าน 948]
 
  ประกาศเเจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในเขตพ...[วันที่ 2015-09-03][ผู้อ่าน 100]
 
  ประกาศเตือนสภาวะฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่ตำบลบะ[วันที่ 2015-09-02][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา มหามงคล[วันที่ 2015-08-12][ผู้อ่าน 914]
 
  การประชุมสภาตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558[วันที่ 2015-08-11][ผู้อ่าน 643]
 
  โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ใน...[วันที่ 2015-08-06][ผู้อ่าน 879]
 

หน้า 1|2|3