องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
  กิจกรรมอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 82]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 106]
 
  ส่งมอบตู้ราชสีห์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 144]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 [วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 129]
 
  โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 124]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์กา...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 121]
 
  โครงการ จัดการขยะตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 211]
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 189]
 
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 196]
 

หน้า 1|2|3|4|5