องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัย...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำอง...[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 158]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายู ปีงบประมาณ 2564[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการถวายเพลเข้าพรรษา วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง ป...[วันที่ 2020-12-16][ผู้อ่าน 150]
 
  กิจกรรมอบรมปลูกต้นไม้[วันที่ 2020-09-23][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเน...[วันที่ 2020-09-07][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 102]
 
  โครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ...[วันที่ 2015-09-30][ผู้อ่าน 1068]
 
  ประกาศเเจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในเขตพ...[วันที่ 2015-09-03][ผู้อ่าน 174]
 
  ประกาศเตือนสภาวะฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่ตำบลบะ[วันที่ 2015-09-02][ผู้อ่าน 155]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา มหามงคล[วันที่ 2015-08-12][ผู้อ่าน 985]
 

หน้า 1|2|3