องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 จากคลองอีสานเขียว - ไปทางบ้านโนนดินแดง [ 8 ก.ย. 2564 ]11
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลง โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ย. 2564 ]8
3 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 จากคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 15 - ไปทางท่าตาเตียว [ 2 ก.ย. 2564 ]10
4 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านปรีง หมู่ที่ 10 จากถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 - ไปทางบ้านปรีง หมู่ที่ 15 [ 2 ก.ย. 2564 ]8
5 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากนานางสมจิตร แกล้วกล้า - ห้วยระวี [ 2 ก.ย. 2564 ]10
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 3 โครงการ) [ 31 ส.ค. 2564 ]12
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องทำงาน(กองช่าง) อบต.บะ [ 23 ส.ค. 2564 ]9
8 แบบปร.4 โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องทำงาน(กองช่าง) อบต.บะ [ 23 ส.ค. 2564 ]12
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 จากบ้านนางเผือก มั่นยืน ถึง บ้านนายวัชรินทร์ ทำชอบ [ 23 ส.ค. 2564 ]11
10 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 จากบ้านนางเผือก มั่นยืน ถึง บ้านนายวัชรินทร์ ทำชอบ [ 23 ส.ค. 2564 ]10
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จำนวน 2 โครงการ) [ 20 ส.ค. 2564 ]9
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ [ 16 ก.ค. 2564 ]10
13 แบบปร.5โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ [ 16 ก.ค. 2564 ]8
14 แบบปร.5โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง [ 16 ก.ค. 2564 ]10
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง [ 16 ก.ค. 2564 ]10
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากธนาคารข้าว ถึงไปทางบ้านนายจวง ซ่อนกลิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]11
17 แบบ ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากธนาคารข้าว ถึงไปทางบ้านนายจวง ซ่อนกลิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]9
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 จากถนนคลส.เดิม ถึงไปทางหนองทำนบ [ 15 ก.ค. 2564 ]10
19 แบบ ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 จากถนนคลส.เดิม ถึงไปทางหนองทำนบ [ 15 ก.ค. 2564 ]9
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 จากถนนคลส.เดิม ถึงไปทางกุดระหารสิม [ 15 ก.ค. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27