องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 545 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายทางภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 สายทาง [ 19 เม.ย. 2565 ]22
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]26
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บะ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 23 มี.ค. 2565 ]40
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]23
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4- บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 21 ก.พ. 2565 ]56
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (สีเขียว) Community Isolation (CL) และปรับปรุงบริบททั่วไป [ 17 ก.พ. 2565 ]58
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (สีเขียว) Community isolation (CI) และปรับปรุงบริบททั่วไป ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 17 ก.พ. 2565 ]52
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 1 ก.พ. 2565 ]67
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]33
10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]28
11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]27
12 เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]20
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]28
14 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 จากคลองอีสานเขียว - ไปทางบ้านโนนดินแดง [ 8 ก.ย. 2564 ]113
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลง โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ย. 2564 ]115
16 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 จากคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 15 - ไปทางท่าตาเตียว [ 2 ก.ย. 2564 ]116
17 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านปรีง หมู่ที่ 10 จากถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 - ไปทางบ้านปรีง หมู่ที่ 15 [ 2 ก.ย. 2564 ]110
18 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากนานางสมจิตร แกล้วกล้า - ห้วยระวี [ 2 ก.ย. 2564 ]112
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 3 โครงการ) [ 31 ส.ค. 2564 ]112
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องทำงาน(กองช่าง) อบต.บะ [ 23 ส.ค. 2564 ]116
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28