องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 458 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางบ้านนายจิต ชาญศรี [ 18 ก.ย. 2563 ]17
2 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางบ้านนายจิต ชาญศรี [ 18 ก.ย. 2563 ]16
3 แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงดินถม) บ้านบะ หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนายวุฒิพงษ์ ชาญศรี ถึง ไปทางบ้านนายสม สุขยา) [ 18 ก.ย. 2563 ]15
4 แบบ ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนน(ลงหินคลุก) สายทางภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 18 ก.ย. 2563 ]14
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 โครงการ) [ 17 ก.ย. 2563 ]15
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านหนองสิม ม.14 [ 3 ก.ย. 2563 ]14
7 แบบ ปร.4โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านหนองสิม ม.14 [ 3 ก.ย. 2563 ]16
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ย. 2563 ]17
9 แบบ ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ย. 2563 ]16
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านหนองสิม ม.14 และ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเปือยปราสาท ม.4 [ 31 ส.ค. 2563 ]15
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 10 สายทางถนนคสล.เดิม ถึง แยกที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน [ 14 ส.ค. 2563 ]29
12 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 10 สายทางถนนคสล.เดิม ถึง แยกที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน [ 14 ส.ค. 2563 ]17
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 11 สายทางถนนลาดยาง ถึงไปทางเมรุ [ 14 ส.ค. 2563 ]20
14 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 11 สายทางถนนลาดยาง ถึงไปทางเมรุ [ 14 ส.ค. 2563 ]23
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านปรีง หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 11 [ 13 ส.ค. 2563 ]16
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบะ หมู่ที่ 1 สายทางจากบ้านนางรุ่งศิรา ปานเพ็ชร ถึงไปทางบ้านนายสุข เอี่ยมละออ [ 20 ก.ค. 2563 ]21
17 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบะ หมู่ที่ 1 สายทางจากบ้านนางรุ่งศิรา ปานเพ็ชร ถึงไปทางบ้านนายสุข เอี่ยมละออ [ 20 ก.ค. 2563 ]29
18 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบะ หมู่ที่ 1 สายทางจากบ้านนายประวัติ ศรีปุชัยนนท์ ถึงไปทางบ้านนางสลิน ชาญศรี [ 20 ก.ค. 2563 ]20
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบะ หมู่ที่ 1 สายทางจากบ้านนายประวัติ ศรีปุชัยนนท์ ถึงไปทางบ้านนางสลิน ชาญศรี [ 20 ก.ค. 2563 ]23
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ) [ 16 ก.ค. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23