องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]45
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2563 ]49
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2563 ]20
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]22
5 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [ 6 ก.ค. 2563 ]32
6 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.1 [ 6 ก.ค. 2563 ]12
7 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.2 [ 6 ก.ค. 2563 ]8
8 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.3 [ 6 ก.ค. 2563 ]8
9 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.4 [ 6 ก.ค. 2563 ]8
10 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.5 [ 6 ก.ค. 2563 ]7
11 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.6 [ 6 ก.ค. 2563 ]8
12 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.7 [ 6 ก.ค. 2563 ]9
13 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.8 [ 6 ก.ค. 2563 ]7
14 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.9 [ 6 ก.ค. 2563 ]7
15 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.10 [ 6 ก.ค. 2563 ]8
16 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.11 [ 6 ก.ค. 2563 ]7
17 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.12 [ 6 ก.ค. 2563 ]8
18 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.13 [ 6 ก.ค. 2563 ]9
19 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.14 [ 6 ก.ค. 2563 ]7
20 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.15 [ 6 ก.ค. 2563 ]9
 
หน้า 1|2|3