องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 14 ก.พ. 2563 ]51
2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]42
3 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]45
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ม.ค. 2563 ]60
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2562 ]36
6 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2562 ]32
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]34
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร [ 25 มิ.ย. 2562 ]35
9 การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]32
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]46
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร [ 25 มิ.ย. 2562 ]39
12 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]28
13 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]27
14 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ [ 4 เม.ย. 2562 ]43
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 เม.ย. 2562 ]39
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 29 ต.ค. 2561 ]40
17 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ต.ค. 2561 ]39
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2561 ]35
19 รายงานผลสรุปความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบลต่อองค์กร [ 12 ก.ย. 2561 ]41
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 7 พ.ค. 2561 ]35
 
หน้า 1|2