องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]9
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2563 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2563 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]8
5 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [ 6 ก.ค. 2563 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 14 ก.พ. 2563 ]86
7 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]59
8 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]71
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ม.ค. 2563 ]78
10 งานกิจการสภาประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2562 ]61
12 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2562 ]47
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]49
14 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร [ 25 มิ.ย. 2562 ]53
15 การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]46
16 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]63
17 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร [ 25 มิ.ย. 2562 ]56
18 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]47
19 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]44
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ [ 4 เม.ย. 2562 ]73
 
หน้า 1|2