องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

คณะผู้บริหาร

 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 


 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล