องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

คณะผู้บริหาร

 

นายสุทิน ลักขษร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร:087-957-8890

 

 

 นายประดับ คงสุข

นายบุญเกิด ฉิมงาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร:081-0724183

โทร:085-7668336

 

นายทวีคูณ แกล้วกล้า

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 โทร:082-4927655