องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากถนนคสล.เดิม บ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากถนนคสล.เดิม บ้านผางเก่า

ถึงไปทางบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2



    เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากถนนคสล.เดิม บ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บะ