องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บะ