องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บะ