องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563

2021-08-06
2021-05-31
2021-03-15
2021-01-18
2020-12-16
2020-09-23
2020-09-07
2020-09-01
2015-09-30
2015-09-03