องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาและฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม


      ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาและฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม แนวทางและรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว  บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 5 ,บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ,บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14
2015-09-30
2015-09-03
2015-09-02
2015-08-12
2015-08-11
2015-08-06
2015-08-05
2015-08-05
2015-06-29
2015-06-26