องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


เกิดวาตภัย(พายุฤดูร้อน) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ


เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน 2557 เวลาประมาณ 18.00 - 20.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)พัดถล่มบ้านพักอาศัย สิ่งปลูกสร้าง ยุ้งข้าว  ใน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านบะ  ม.1 บ้านหนองตาไก้ ม.2 บ้านโคกสะอาด โนนแคน  ม.3 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน     56  ครัวเรือน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับกองช่าง ได้ออกสำรวจความเสียหาย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ ................. บาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ นายสุทิน  ลักขษร พร้อมทีมบริหาร ได้ให้การช่วยเหลือโดยการมอบสังกะสี กระเบื้อง เพื่อบรรเทาความเดือร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ดังกล่าว 
2015-09-30
2015-09-03
2015-09-02
2015-08-12
2015-08-11
2015-08-06
2015-08-05
2015-08-05
2015-06-29
2015-06-26