องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บะ