องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย    เอกสารประกอบ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บะ