องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บะ